×
Táto webstránka používa súbory cookies, pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s uložením cookies vo svojom prehliadači.

Dnes je  27. október 2021, streda

capica

Vítajte na stránke

OBECNEJ POLÍCIE

0918 88 22 22

kontakt
ODPORÚČAME

seniangel

pco

SPRÁVY

POD LUPOU 1/2021

SPRÁVY
25.2.2021
VÍKENDOVÉ TESTOVANIE
Kvôli zhoršeniu pandemickej situácie sme sa posledné štyri víkendy stretávali pred obecným úradom alebo Kačabarom, ktoré boli určené ako odberné miesta pre obyvateľov Bernolákova. Kontrolovali sme dodržiavania protipandemických opatrení a občanom odpovedali na kladené otázky. Pracovali sme tak, aby bola zachovaná maximálna bezpečnosť obyvateľov, ale aj nás. Zároveň by sme sa chceli opäť poďakovať p. Marekovi Ľuptákovi za dodané ochranné pomôcky z firmy DZS112 s .r. o.

PODOZRIVÉ VÝBUCHY
Už od začiatku januára tohto roku sme dostávali oznamy kvôli nedovolenému používaniu zábavnej pyrotechniky, ktorá sa údajne diala v rôznych častiach obce Bernolákovo v nepravidelných časoch a na rôznych miestach. Raz to bolo v okolí predajne Lidl, kde hliadky uvedené okolie monitorovali v rôznych časoch niekoľkokrát za noc, ale pôvodcu uvedenej činnosti sme nezistili. Ďalšie oznamy boli z okolia Záhradnej aj Poľnej ulice, kde hliadky opäť v rôznych časoch monitorovali okolie, ale pôvodca nebol zistený ani na základe rôznych tipov od občanov. Budeme preto radi, ak nám aj naďalej budete oznamovať pohyb podozrivých osôb po vašich uliciach a veríme, že aj s vašou pomocou sa nám podarí túto záhadu vyriešiť.

MUŽ V ČIERNEJ VODE
Koncom januára obdržala hliadka nočnej zmeny oznam, že na Žabáku je v Čiernej vode neznámy muž a nechce ísť von. Po príchode na miesto hliadka objavila niekoľko osôb a spomínaný muž stál v strede toku Čiernej vody. Hliadka sa na mieste dozvedela, že už je tam skoro 30 minút, a preto cez 112 kontaktovala záchranné zložky a zároveň sa snažila z mužom komunikovať. Muž ju ignoroval a plával ďalej smerom k ostrovu, kde sa začal potápať a kolabovať. Hliadka neváhala a išla po neho a keď sa im ho podarilo dostať na breh, začali s jeho oživovaním. Po príchode RZP ju vystriedali v oživovaní záchranári a muža ihneď previezli do nemocnice. Neskôr sme sa dozvedeli, že muž chcel takýmto spôsobom vyriešiť svoju nepriaznivú životnú situáciu.

OBYTNÁ ZÓNA A PARKOVANIE
V posledných mesiacoch sme v rámci pravidelnej kontroly obytných zón v obci zistili niekoľko vozidiel parkujúcich mimo vyhradených miest na parkovanie, dokonca v niektorých prípadoch boli parkoviská pred nehnuteľnosťou alebo vo dvore úplne prázdne. Parkovanie v obytných zónach je možné na základe DZ 315 iba na vyhradených miestach na parkovanie. Nedodržaním tejto povinnosti sa vodič dopúšťa priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky porušením ustanovenia §59 zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Tu neobstojí ani argumentácia, veď parkujem pred svojím domom. Obytnú zónu budeme preto aj naďalej riešiť, nielen formou oznamov od občanov, ale aj vlastnou činnosťou a denným a nočným monitorovaním týchto lokalít hliadkami OcP.

VÝSLEDKY NAŠEJ PRÁCE ZA ROK 2020
Rok 2020 bol rokom zvláštnym. Lockdown, korona, obmedzenia, home office, zákaz vychádzania... No aj napriek týmto opatreniam a obmedzeniam naši príslušníci nezaháľali. V roku 2020 sme vyriešili podľa Zákona číslo 372/1990 Z b o priestupkoch spolu 467 priestupkov zistených vlastnou činnosťou, 195 priestupkov bolo oznámených na útvar OcP a 251 priestupkov bolo riešených v blokovom konaní, kde najväčší podiel mala najmä statická doprava, spolu 367 priestupkov, potom priestupky proti verejnému poriadku, spolu 37 priestupkov a pri porušení VZN obce a ostatných priestupkoch to bolo spolu 80 priestupkov. Zvyšok, 8 priestupkov, ktoré boli riešené za §49-50, čo sú priestupky proti majetku a občianskemu spolunažívaniu. Tieto priestupky boli riešené v blokovom konaní v celkovej výške 3 626 € a pri udelených blokoch nezaplatených na mieste to bola suma 130 €, pri celkovo 6 priestupkoch.

Obecná polícia Bernolákovo
Galéria:
Späť