×
Táto webstránka používa súbory cookies, pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s uložením cookies vo svojom prehliadači.

Dnes je  27. október 2021, streda

capica

Vítajte na stránke

OBECNEJ POLÍCIE

0918 88 22 22

kontakt
ODPORÚČAME

seniangel

pco

SPRÁVY

POD LUPOU 4/2020

SPRÁVY
18.12.2020
COVID 19 A CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE
Už začiatkom tohto roka sme sa prvýkrát stretli pre nás s neznámym slovom Covid19. Hneď na začiatku sme sa ako príslušníci OcP stavali k uvedenej problematike zodpovedne a aj napriek začiatočnému nedostatku ochranných prostriedkov a pomôcok sme boli denne v ulici a okrem kontroly nosenia rúšok na základe zákona 355/2007 Z.z sme občanom odpovedali na kladené otázky, zaskakovali v niektorých veciach ObU Bernolákovo a pracovali tak, aby bola zachovaná maximálna bezpečnosť obyvateľov, ale aj nás. Po lete prišlo celoplošné testovanie Naša prvoradá úloha bola dohliadať a udržať verejný poriadok pred odbernými miestami a tým aj bezproblémový priebeh testovania na odberných miestach s nasadením všetkých príslušníkov OcP, čo sme splnili do bodky. Zároveň by sme sa chceli za OcP Bernolákovo poďakovať p. Marekovi Ľuptákovi za dodané ochranné pomôcky pre našich policajtov a to ochrannými a dezinfekčnými pomôckami z firmy DZS112 s .r. o. zabezpečil formou sponzorského daru a pomohol ochrane zdravia príslušníkov obecnej polície.

CUDZINCI V NAŠEJ OBCI
Pri bežnej hliadkovej činnosti bol spozorovaný muž, ktorý v podnapitom stave skúšal svoju silu na oplotení evanjelického kostola na Orechovej ulici, hliadka zistila, že uvedený pán je nielen pod vplyvom alkoholu, ale nevedel sa preukázať žiadnym dokladom totožnosti. Pomocou databázy PZ a zistení skutočnej totožnosti neznámej osoby sa ukázalo, že osoba nemá platné vízum už 2 roky a je z nášho územia vyhostená. Po odovzdaní osoby prípad bol už v plnej réžii PZ SR a cudzineckej polície. Ďalší podobný prípad sa stal na Strojárenskej ulici, hliadke bola nahlásená osoba v bezvedomí a ležiaca na okraji vozovky. Hliadka okamžite vyrazila na miesto, a keďže od miesta nebola ďaleko, dorazila tam do 2 minút. Hliadka pristúpila k osobe a prvotnými úkonmi bolo zistené, že je silne pod vplyvom alkoholu. Nakoľko tu bolo podozrenie na otravu alkoholom, hliadka ihneď kontaktovala záchrannú službu a riadila sa pokynmi dispečingu RZP až do príchodu vozidla záchrannej služby. Po ošetrení neznámeho muža si musela hliadka OOPZ túto osobu prevziať a zistiť totožnosť na miestnom obvodnom oddelení PZ.

ZVIERACIA NÁVŠTEVA - LABUŤ
Na konci leta mala hliadka OcP telefonický oznam, že na začiatku Figovej ulice sa nachádza labuť. Hliadka po zabezpečení miesta a upokojení labute kontaktovala štátnu ochranu prírody v Bratislave, ktorá na miesto vyslala terénnu pracovníčku. Po jej príchode sa spolu s hliadkou podarilo labuť dostať na voľné priestranstvo, kde vzlietla a zamierila smerom k Malému Dunaju. Vďaka patrí oznamovateľke, ktorá to nenechala len tak a hneď zavolala OcP a tak prispela k záchrane chráneného vtáka, ktorého spoločenská hodnota je vo výške 1327 Eur. Prevencia Naša policajná práca spočíva hlavne v prevencii, a to aj v MŠ a ZŠ na Komenského ulici, kde sme vykonali niekoľko prednášok deťom na témy, ktoré v súčasnosti rezonujú v médiách aj niektorých časopisoch, a to ,,zlý vplyv partie na vývin mladých”, ,,používanie psychotropných látok a alkoholu a následné skutky vykonané pod vplyvom týchto látok”. Poučení boli o trestnoprávnej zodpovednosti, ktorá začína pri dovŕšení 14. roku života, pri priestupkoch pri dovŕšení 15. roku života. Pri škôlkaroch sa zase prevencia zameriavala na ich správanie na ulici, ako sa zachovať, keď ich osloví neznáma osoba, alebo sa pri hre kamarátovi stane úraz. Ako sa majú správať v prírode a na vychádzke s pani učiteľkou. Škôlkarov tiež zaujímal výkon policajnej práce a prostriedky, ktorými sú policajti vystrojení.

VOĽNÝ POHYB PSOV
V tomto článku sa zase vrátim k často preberanej téme ako je voľný pohyb psa. O podmienkach držania psov 282/2002 Z.z sa prerokúvajú všetky priestupky spojené s chovom, evidenciou, držaním a vedením psa. Počas činnosti hliadok OcP Bernolákovo sme zaznamenali za posledné mesiace 20 porušení tohto zákona, kde boli tieto prípady riešené blokovou pokutou, v 9 prípadoch bola privolaná zmluvná odchytová služba, ktorá psov umiestnila do dočasnej karanténnej stanice. Jednalo sa o prípady psov bez čipu alebo evidenčných známok a v jednom prípade pre chýbajúci kontakt na majiteľa v evidencii.

PONÚKANÁ POMOC
S predvianočnými starosťami a radosťami sa treba mať na pozore pred cudzími ľuďmi, ktorí dokážu využiť nepozornosť a dôveru starších občanov a snažia im nahovoriť rôzne príbehy o pokazených autách či chorých príbuzných, ktorí potrebujú súrne peniaze na operáciu alebo ponúkajú rozličný tovar za prehnané ceny. Môže vám zavolať aj neznáma osoba, ktorá sa predstaví ako vnuk, kamarát vášho príbuzného, ktorý potrebuje rýchlo peniaze alebo niekto, kto Vám chce pomôcť s prácami okolo domu, či len koledovať, aby sa dostal do vášho súkromia. Preto buďte na pozore, hlavne starší a osamelí občania, a v prípade nejakého obťažovania pýtaním peňazí alebo ponúkaním práce okolo domu či koledovania neznámymi ľuďmi kontaktovali buď OcP Bernolákovo alebo svojich príbuzných a nikdy nikoho cudzieho nepúšťali na svoj pozemok alebo do svojho obydlia. Chceli by sme Vám v mene OcP Bernolákovo zaželať pokojné a ničím nerušené vianočné sviatky v kruhu najbližších a všetko len to najlepšie v novom roku 2021.

Príspevky napísal
Hlv. stržm. Patrik Cesnek
Galéria:
Späť