×
Táto webstránka používa súbory cookies, pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s uložením cookies vo svojom prehliadači.

Dnes je  28. september 2021, utorok

capica

Vítajte na stránke

OBECNEJ POLÍCIE

0918 88 22 22

kontakt
ODPORÚČAME

seniangel

pco

SPRÁVY

POD LUPOU 3/2020

SPRÁVY
5.9.2020
ČINNOSŤ OBECNEJ POLÍCIE
Obecná polícia v Bernolákove nezaháľala ani za posledné obdobie. Svoju činnosť zameriavala hlavne na dodržiavanie verejného poriadku v obci. S príchodom leta a s príchodom uvoľňovania opatrení v čase pandémie obec začala „ožívať“ a hliadky OcP museli riešiť okrem iného hlavne zvýšený počet hlásení rušenia nočného kľudu. Preto upozorňujeme občanov, aby boli voči svojim susedom ohľaduplní.

NÁRAST POČTU UDALOSTÍ
Dôkazom toho, že obecná polícia v Bernolákove naozaj nezaháľa, je aj štatistika vykonaná za posledné obdobie, ktorej výsledkom je početný nárast udalostí. Za posledných osem mesiacov v tomto roku je počet udalostí na rovnakom čísle ako na konci minulého roka a presahuje hranicu 2000 udalostí. Dôvody tohto nárastu sú hlavne dôraznejší výkon hliadok v obci, výstavba a nárast obyvateľstva v obci a samozrejme aj súčasná situácia spojená s pandémiou. Preto chceme občanom dať vedieť, že sme tu pre vás všetkých a v prípade akejkoľvek potreby nás kontaktujte na čísle 0918 88 22 22. Hliadky okrem prijatých telefonických oznámení zo strany občanov riešili aj priestupky zistené pri vlastnej hliadkovej činnosť, poskytovali súčinnosť iným subjektom ako sú napr. zložky integrovaného záchranného systému, referentom z OcÚ Bernolákovo, ale aj iným subjektom, preverovali hlásenia o poplachoch z Pultu centrálnej ochrany a pôsobili preventívne v celej obci.

OBYTNÁ ZÓNA
Výstavbou nových lokalít v obci pribúda čoraz viac ulíc označených dopravnými značkami „obytná zóna“. Chceme opätovne upozorniť občanov, že podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v obytnej zóne je státie motorových vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak. Nakoľko v obytných zónach sa zväčša hrávajú deti na cestách, je parkovanie s vozidlami na týchto cestách nebezpečné hlavne pre naše deti, ktoré môžu spoza zaparkovaného auta vybehnúť do trasy idúceho vozidla a môže to skončiť veľkým nešťastím. Preto hliadky OcP zameriavajú svoju činnosť na kontrolu všetkých obytných zón v obci a v prípade zisteného porušenia riešia tieto dopravné priestupky v zmysle zákona.

POZOR NA NICH!
Výstavba v Bernolákove neprináša do obce len nové lokality, ale aj nové príležitosti pre zlodejov. Hliadky OcP obdržali za posledné obdobie niekoľko oznamov, že boli nehnuteľnosti občanov vykradnuté a v niektorých prípadoch boli odcudzené aj motorové vozidlá. Už v predchádzajúcich článkoch sme vás informovali o možnosti pripojiť svoju nehnuteľnosť, svoje motorové vozidlo, ale aj akýkoľvek hnuteľný majetok na Pult centrálnej ochrany obecnej polície v Bernolákove. Myslite na svoju ochranu a ochranu svojho majetku a v prípade akýchkoľvek informácií kontaktujte hliadku obecnej polície v Bernolákove na tel. č.: 0918 88 22 22 alebo prostredníctvom oficiálnej webovej stránky: www.obecnapolicia.sk.

HĽADÁME POSILY
Nakoľko stále potrebujeme posilniť naše rady, hľadáme nových kolegov. Ak máte záujem o prácu v našej zložke, ste bezúhonní, dovŕšili ste vek 21 rokov a viac, máte úplné stredné alebo odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou, tak tieto predpoklady sú začiatkom vstupu do nášho tímu. V prípade záujmu o prácu v Obecnej polícii Bernolákovo môžete podať žiadosť s prílohou životopisu osobne v podateľni obecného úradu v Bernolákove alebo zasielať uvedené podklady na emailovú adresu náčelníka OcP: krampl@bernolakovo.sk, prípadne sa informujte na tel. č.: 0918 656 166.

Ing. Marek Danko
Obecná polícia
Galéria:
Späť