×
Táto webstránka používa súbory cookies, pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s uložením cookies vo svojom prehliadači.

Dnes je  27. október 2021, streda

capica

Vítajte na stránke

OBECNEJ POLÍCIE

0918 88 22 22

kontakt
ODPORÚČAME

seniangel

pco

SPRÁVY

POD LUPOU 2/2021

SPRÁVY
4.7.2021
PRÁVOMOCI MESTSKEJ A OBECNEJ POLÍCIE
Keďže prišlo k novelizácii zákona č. 564 /1990 z. o obecnej polícii, chceli by sme informovať občanov o tejto novele a rozdieloch medzi Obecnou políciou a PZ SR. Medzi mestskou(obecnou) a štátnou políciou PZ SR sú rozdiely, ktoré by mal poznať každý motorista, aby poznal svoje práva, ale aj povinnosti. Od 1.decembra 2019 je v platnosti novela zákona, ktorá mení §3 písm. f) Zákona o obecnej polícii č. 564/1991 Zb., ktorý pojednáva o základných úlohách obecnej polície, kde obecná polícia prejednáva v blokovom konaní priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané porušením príkazu, zákazu alebo obmedzenia vjazdu, jazdy, odbočenia, otáčania, cúvania, zastavenia alebo státia vyplývajúceho zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia. V súvislosti s novelou zákona sa posilnili kompetencie obecných a mestských polícií a prišlo k vytvoreniu §12a, ktorý dáva policajtom mestských a obecných polícií oprávnenie zastavovať vozidlá a tiež kontrolovať dodržiavanie podmienok taxislužby. Ďalej je podľa §3 ods.3 obecná polícia oprávnená využívať zvukové, obrazové alebo iné záznamy spracúvané v súlade s osobitným predpisom na plnenie jej úloh a na zaznamenávanie priebehu jej činnosti alebo zákroku. Tiež sa kompetencie rozšírili na oprávnenie prejednávať nielen takzvané parkovacie delikty, ale i napríklad prejazd križovatkou na signál STOJ, nerešpektovanie pozdĺžnej súvislej čiary, či iného dopravného značenia. A tým významne prenikajú aj do tzv. dynamickej dopravy. Ďalej tento zákon uvádza v §8 Všeobecné oprávnenia, v §9 Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti, v §10 Oprávnenie požadovať vysvetlenie, v §10a Oprávnenie predviesť osobu na základe dožiadania, v §11 Oprávnenie otvoriť byt, v §12 Oprávnenie odňať vec a v §12a Oprávnenie zastavovať vozidlá a riešiť priestupky aj za jazdu na červenú či nezastavenia na STOPke. To sú v krátkosti naše právomoci a oprávnenia, aby na ulici nedochádzalo k prípadným nedorozumeniam, čo môžeme a čo nie. Tieto kompetencie a právomoci nám vyplývajú priamo zo zákona o obecnej polícii 564/1991 Zz.

OBJEKTÍVNA ZODPOVEDNOSŤ
Zmenou, ktorá nastala od 1. mája tohto roku, je objektívna zodpovednosť. Čo to v praxi znamená? V rámci objektívnej zodpovednosti môže udeliť pokutu za niektoré delikty aj obec či mesto. Obce a obecné polície môžu od mája tohto roku technickými prostriedkami zaznamenávať, prejednávať a pokutovať porušenie zákazu zastavenia a státia vozidiel. Doteraz mala túto kompetenciu iba PZ SR. Zmeny vyplývajú z novely zákona o cestnej premávke, ktorá týmto spôsobom rozširuje právomoci obcí. Čo teda budú robiť mestá a obce? V praxi môžu zadokumentovať porušenie zákazu zastavenia a státia a tiež následne vydať rozkaz o pokute a vybavovať prípadné sťažnosti voči ich rozhodnutiu. Odvolacie konanie proti rozhodnutiu obce však už bude musieť viesť príslušný orgán PZ SR. Prečo bolo nutné pristúpiť k týmto zmenám? Doteraz bolo možné objektívnu zodpovednosť pre jednať len vtedy, ak je zaznamenaná technickými prostriedkami, napr. kamerou, ktoré používa PZ SR. Vzhľadom na to, že PZ SR nemá dostatočné personálne a ani technické kapacity na riešenie všetkých protiprávnych skutkov v cestnej premávke, pristúpilo sa k prenosu právomocí na mestá a obce.

CYKLOCHODNÍK
Tu máme ďalšiu často diskutovanú tému na sociálnych sieťach. Čo však hovorí zákon? Cyklochodník je prioritne určený pre cyklistov, korčuliarov, kolobežkárov a chodci na ňom nemajú čo robiť. Mamičky s kočiarmi, skupinky chodcov, jednotlivci, ale aj ľudia venčiaci svojich štvornohých miláčikov sa prechádzajú po cyklochodníku a pomedzi nich kľučkujú športovci na bicykloch či korčuliach. Áno, aj to je realita. Treba si však uvedomiť, že cyklista ide rýchlosťou 10-15 km za hodinu. V prípade zrážky s chodcom dochádza nezriedka aj k ťažkým a závažným zraneniam. Cyklochodník je a bude určený na účel športovania, nie prechádzok či venčenia psov. Ak ho na šport nevyužívate, okrem ohrozovania športujúcich sa dopúšťate aj priestupku, za ktorý vám môže byť uložená pokuta až do 50 eur pri zaplatení na mieste. Nehazardujte so svojím zdravím a na prechádzku si skúste nájsť iné miesta, veď naša obec je krásna aj mimo cyklochodníka.

KONIEC OPATRENÍ = VOĽNÁ ZÁBAVA?
Nie tak celkom... V máji konečne vláda uvoľnila opatrenia v súvislosti s pandémiou. Postupne sa otvárajú reštaurácie a bary, nemusíme si sledovať čas, aby sme boli do 21:00 hod. už doma. Toto uvoľnenie si však niektorí z nás vysvetľujú po svojom. Doteraz som nemohol, teraz môžem, a tak zase stretávame na uliciach ľudí pod vplyvom alkoholu, ktorí sa bezcieľne tackajú alebo kade - tade ležia po zemi či na lavičkách a zastávkach SAD. Nie sú výnimočné ani bujaré oslavy, kde si ľudia často pod vplyvom alkoholu myslia, že na ulici žijú sami a neberú ohľad na to, že tu žijú aj ľudia, ktorí majú malé deti či takí, ktorí ráno vstávajú do práce. Potom z takéhoto správania vznikajú zbytočne zlé vzťahy medzi susedmi. Pustím si hudbu tak, aby som nerušil ostatných, veď nemusíme robiť diskotéku pre celé Bernolákovo. A ďalšia vec, rušením nočného kľudu po 22. hodine sa dopúšťate priestupku podľa §47 ods.1.písm b) zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch, kde vám môže byť udelená pokuta zaplatená na mieste až do výšky 33 Eur. Existuje aj možnosť nahlásiť si hudobnú produkciu na obci, ale aj tu platia určité pravidlá, ak rušíte svoje okolie, môže vám obecná polícia hudobnú produkciu zastaviť.

OBYTNÁ ZÓNA A CHODNÍKY
Ďalšia často rozoberaná téma je parkovanie v obytnej zóne a na chodníkoch. Často sa stretávame s tým, že vodiči nerešpektujú dopravné značenie Obytná zóna a parkujú pokojne aj na ceste pred svojimi domami alebo kdekade po trávnatých plochách a potom sú prekvapení, že sa tam zastaví policajt a chce to riešiť. V obytnej zóne môžete parkovať iba na vyhradených miestach na parkovanie, inak sa dopúšťate priestupku, za ktorý vám môže byť udelená pokuta zaplatená na mieste až do výšky 33 eur, alebo v správnom konaní na Dopravnom inšpektoráte do 50 eur. Chodníky sú tiež určené pre peších, a tak parkovaním na chodníku pred obchodmi sa dopúšťate priestupku podľa §25 ods.1 písm. q) zákona číslo 8/2009 Z z. Tu vám tiež môže byť uložená pokuta zaplatená na mieste do výšky 50 eur a pri riešení v správnom konaní na dopravnom inšpektoráte až do výšky 100 eur. Takto sa vám môže nákup zbytočne predražiť, a ešte si aj pokazíte deň.

Obecná polícia Bernolákovo
Galéria:
Späť