×
Táto webstránka používa súbory cookies, pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s uložením cookies vo svojom prehliadači.

Dnes je  19. január 2022, streda

capica

Vítajte na stránke

OBECNEJ POLÍCIE

0918 88 22 22

kontakt
ODPORÚČAME

seniangel

pco

PULT CENTRÁLNEJ OCHRANY - PCO

Pult centrálnej ochrany

Pripojte svoj objekt na náš pult.

Keď potrebujete chrániť svoj majetok profesionálmi, ponúkame Vám pripojenie na náš pult centralizovanej ochrany. Ochránime Váš majetok pred zlodejmi. Pracujeme kvalitne, rýchlo, spoľahlivo a diskrétne. Poskytujeme pripojenie na pult viacerými spôsobmi :

 • prostredníctvom telefónnej linky
 • prostredníctvom rádiovej siete
Pripojenie na PCO od A po Z:

Obecná polícia dlhé roky spolupracuje pri pripojení a zabezpečení objektov so zmluvnou firmou, ktorá sa zaoberá zabezpečovacími systémami. Je to výhodou hlavne z finančného a časového hľadiska.

 1. Keď sa užívateľ rozhodne napojiť objekt na obecnú políciu a nemá nainštalovaný zabezpečovací systém, je tu možnosť tento systém nainštalovať v spolupráci so zmluvnou firmou.
 2. Technik zmluvnej firmy vykoná bezplatnú obhliadku objektu a vypracuje ponuku na zabezpečovací systém.
 3. Obecná polícia spolu s technikom určia typ vysielača a najvhodnejšie umiestnenie vysielača z pohľadu signálu pripojenia.
 4. Pripojenie a montáž zariadenia v spolupráci so zmluvnou firmou je pre užívateľa finančne aj prakticky výhodnejšie.
 5. Predíde sa tomu, že vysielač nebude schopný komunikovať so zabezpečovacím systémom. Taktiež sa predíde tomu, že vysielač nebude umiestnený na miesto so slabým signálom.
 6. Zabezpečovací systém sa hradí zmluvnej firme, no montáž vysielača a pripojenie na PCO sa hradí prevádzkovateľovi. Vysielač je v nájme užívateľa a je majetkom prevádzkovateľa.
 7. Montáž a pripojenie zabezpečovacieho systému spolu s vysielačom v spolupráci so zmluvnou firmou je vykonaná čo v najkratšom čase.

Samotná funkcia pultu centralizovanej ochrany (PCO) spočíva v monitorovaní správ z EZS a EPS. Akákoľvek nepovolená zmena v stave chráneného objektu (neoprávnený vstup až po násilné vniknutie) je odovzdaný zo systému na objekte okamžite na PCO. Po prijatí poplachového signálu operátor okamžite vysiela na miesto zásahovú skupinu – policajnú hliadku obecnej polície, ktorá priebežne informuje o stave na objekte. Zásahová skupina je v neustálom rádiovom spojení s operátorom PCO. Takto je možné okamžite zaistiť súčinnosť napr. POLÍCIE, HASIČOV, ale aj kontaktných osôb. Zásahová skupina vybavená technickými a donucovacími prostriedkami (vrátane krátkych guľových zbraní), vykoná po príjazde k objektu jeho kontrolu, zasiahne proti prípadnému páchateľovi a zabraní vzniku ďalších majetkových škôd.

Ako sa zabezpečiť?

Centrom každého zabezpečovacieho systému je ústredňa. Ta vyhodnocuje všetky signály zo snímačov a ovládacích zariadení (napr. klávesnice) a na základe ich analýzy a v súlade s naprogramovaním rozhoduje o vyhlásení poplachu. K podstatnej väčšine vlámaní dochádza prekonaním vchodových dverí, preto je ochrana vstupu najpodstatnejšia. Dvere by mali byť predovšetkým chránené mechanickým zámkom, aby nemohlo dôjsť k ich ľahkému otvoreniu. Samozrejme, že čím je zámok zložitejší, tým dlhšie odoláva. O indikáciu otvorenia dverí sa postará magnetický detektor. Ten „upozorní“ ústredňu, že došlo k otvoreniu dverí a ústredňa čaká na odkódovanie systému. Pokiaľ nedôjde k odkódovaniu počas nastavenej doby, dochádza k vyhláseniu poplachu narušenia objektu. Moderné zabezpečovacie systémy sa spravidla odkódujú buď pomocou klávesnice zadaním niekoľkomiestneho vstupného kódu, alebo stlačením tlačidla rádiového ovládača. Obidva systémy sú bezpečné. Možnosť zadania kódu býva obmedzená na niekoľko pokusov, potom už dôjde k vyhláseniu poplachu.

Základné služby PCO :
 • nepretržité sledovanie objektov operátorom PCO
 • v prípade prijatia signalizácie narušenia, vyslanie ozbrojenej zásahovej skupiny
 • využívanie hesla pri výmene informácii o stráženom objektu
 • kontrola automatických testov a spojenia v rádiovej sieti Global
 • sledovanie výpadkov siete a napätia záložného zdroja, informovanie užívateľov o týchto skutočnostiach
 • pravidelné mesačné zasielanie výpisov informácii z vášho objektu
 • súčinnosť zásahovej skupiny a servisného technika pri zisťovaní príčin poplachu.
Cenník pre nových užívateľov služieb PCO

*ceny služieb sú stanovené ako ceny zmluvné v zmysle zákona č. 526/1990 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov

Informácie k cenníku služby PCO
Poplatok za pripojenie:

Poplatok nezahŕňa inštaláciu zabezpečovacieho systému – tento už musí byť nainštalovaný. Poplatok zahŕňa iba úkony súvisiace s pripojením na PCO na strane poskytovateľa služby – Obecnej polície, a teda nezahŕňa poplatok, ktorý si účtuje spoločnosť, ktorá pripája na PCO v objekte objednávateľa.

Záloha za vysielač:

Poplatok sa platí v prípade, že strážený objekt bude pripojený cez vysielač, ktorý je majetkom dodávateľa služby – Obecnej polície. Po ukončení poskytovania služby a vrátenia vysielača dodávateľovi služby, bude tento poplatok v celej výške vrátený objednávateľovi služby. Cena vysielača je 300,-€ ( v prípade montáže externej antény + 150,-€).

Poplatok za falošný poplach/prvý v mesiaci:

Falošný poplach sa rozumie, že je to poplach spôsobený nesprávnou manipuláciou v objekte, následkom čoho príde na PCO informácia o narušení objektu. Prvým poplachom v mesiaci sa rozumie, falošný poplach ako prvý v poradí v danom fakturovanom období - zásah na takýto poplach je bezplatný. Falošný poplach vyvolaný jeden krát v posledný deň a v prvý deň kalendárneho roku je bezplatný.

Poplatok za falošný poplach/každý ďalší v mesiaci:

Falošný poplach sa rozumie, že je to poplach spôsobený nesprávnou manipuláciou v objekte, následkom čoho príde na PCO informácia o narušení objektu. Každým ďalším poplachom v mesiaci sa rozumie, falošný poplach ako ďalší v poradí po prvom v danom fakturovanom období - zásah na takýto poplach je spoplatnený.

Poplatok za ostrý poplach:

Ostrým poplachom sa rozumie, poplach nezavinený objednávateľom služby : napr. vniknutie do objektu po prekonaní prekážky páchateľom, rozbitie sklenenej výplne následkom čoho príde informácia na PCO o narušení objektu - zásah na takýto poplach je bezplatný.

Poplatok za prenájom vysielača/ rok:

Vysielačom sa rozumie rádiovysielač, ktorý je majetkom dodávateľa služby – Obecnej polície, a objednávateľ za prenájom takéhoto vysielača je povinný uhradiť daný poplatok, za každý aj načatý rok – 12 fakturačných období - vopred.

Mesačný poplatok za službu:

Mesačný poplatkom za službu sa rozumie poplatkom za stráženie objektu službou PCO a teda poplatkom za každý aj načatý mesiac.

Mesačný výpis udalostí:

Táto služba je nepovinná. Dodávateľ na základe objednanej služby, dodá mesačný výpis udalostí za úhradu.

Môžete nás kontaktovať pomocou Objednávkového
formulára a náš pracovník Vás bude kontaktovať

Objednávkový formulár

*

*

*

*

* povinné pole