×
Táto webstránka používa súbory cookies, pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s uložením cookies vo svojom prehliadači.

Dnes je  27. október 2021, streda

capica

Vítajte na stránke

OBECNEJ POLÍCIE

0918 88 22 22

kontakt
⩟
ODPORÚČAME

seniangel

pco

Časopis BERNOLÁK 2/2018 - z rubriky "Pod lupou"

Mylné informácie 1.
Milí občania. V uliciach obce a na sociálnych sieťach sa diskutuje o tom, čo môže a čo nemôže obecný policajt v rámci svojich práv a povinností počas služby. Hlavne diskusia na sociálnej sieti poukazuje na to, že v niektorých prípadoch sú vaše znalosti o práci resp. právach obecných policajtov mylné. O tom svedčí aj posledný prípad, kedy bol príslušník OcP privolaný ku chate sv. Diana, nakoľko sa tam nachádzali motorové vozidlá. Zákon o cestnej premávke jasne hovorí o povinnostiach vodiča, kedy vodič smie použiť motorové vozidlo len na cestách, okrem prípadov uvedených práve v zákone o cestnej premávke. Takže áno, príslušník OcP oprávnene riešil vodičov motorových vozidiel pri poľovníckej chate, nakoľko títo vodiči neoprávnene jazdili mimo cestnej komunikácie.
Mylné informácie 2.
Ďalšou zaujímavou témou diskusie je to, že podľa niektorých našich spoluobčanov, obecní policajti nemajú čo robiť za tabuľou konca obce Bernolákovo (IS 36b). Lenže, táto tabuľa neoznačuje koniec katastrálneho územia obce, ale informuje o ukončení obce z hľadiska platnosti pravidiel cestnej premávky, ktoré sa vzťahujú na pravidlá správania sa v obci. Takže áno, hliadky OcP môžu svoju činnosť vykonávať aj za tabuľou „Koniec obce Bernolákovo“, pokiaľ sa nachádzajú v katastrálnom území obce Bernolákovo.
Mylné informácie 3.
Ďalšou zaujímavou a pre nás prekvapivou informáciou je to, že podľa niektorých občanov musia byť pri výkone kontroly policajti dvaja, a nie sám. Bohužiaľ, niekedy sú hliadky natoľko vyťažené, že na miesto udalosti musí ísť jednočlenná hliadka.
A čo doklad totožnosti?
Táto téma je známa nie len na sociálnych sieťach ale s podobnými názormi sa stretávame pravidelne na ulici pri výkone služby. No predovšetkým na sociálnych sieťach, sa nájdu „právnici“, ktorých rady sú, aby ste obecnému policajtovi neukazovali občiansky preukaz. Zákon o obecnej polícii ale hovorí opak a oprávňuje v zákone podložených prípadoch žiadať doklad totožnosti (§9 Zákona č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii). Výzva o predloženie dokladu totožnosti ešte neznamená, že Vám bude uložená pokuta.
Najskôr sociálna sieť až potom polícia
Už neraz sa nám stalo, že o protiprávnom konaní sme sa dozvedeli až z diskusie na sociálnej sieti. No častokrát to už bolo bezpredmetné, keďže diskusia sa začala, kedy už protiprávne konanie nebolo možné na mieste zistiť, objasniť a ani prejednať. Preto chceme požiadať občanov aby bezodkladne ako zistia protiprávne konanie v obci, kontaktovali hliadku OcP. Je zbytočné, keď občan zistí priestupok, odfotí ho, uverejní na sociálnej sieti a začne sa tam rozhorčovať a obviňovať hlavne obecnú políciu, že nekoná. Bohužiaľ nie vždy vieme o danom priestupku, keď nám ho nenahlásite. Ďakujeme za porozumenie.
Pripravujeme
Občania ktorí využívajú internet a občas navštívia aj oficiálnu webovú stránku našej obce, si určite všimli, že z pohľadu informácií, tam má svoje miesto aj Obecná polícia, no týchto informácií nie je veľa. Preto sa OcP rozhodla vytvoriť vlastnú webovú stránku, na ktorej nájdete všetky dôležité informácie čo sa týka zložky OcP. Webová stránka poskytne občanom aktuálne informácie o činnosti OcP, o službách poskytujúcich občanom zo strany OcP, straty a nálezy, informácie o túlavých a odchytených psoch, prevenčnú činnosť a rôzne iné dôležité informácie. Veríme, že oficiálna webová stránka (www.obecnapolicia. sk) bude prínosom tak ako pre nás, tak aj pre vás.
Tú trochu roboty nechajme na týždeň
Touto cestou chceme upovedomiť občanov, že v nedeľu si treba trocha oddýchnuť a práce okolo domu nechať na iné dni v týždni. Nie polícia, ale VZN obce upravuje výkon určitej práce v nedeľu a dni ktoré sú štátom uznané za sviatky. V dobe odpočinku sa zakazuje hlavne výkon činností, ktoré obťažujú hlukom, alebo iným obdobným spôsobom. O dobe odpočinku poukazuje VZN obce Bernolákovo č. 3/2011, ktoré nájdete na webovej stránke obce Bernolákovo, prípadne sa o ňom môžete informovať na OcÚ alebo OcP.
Komplikovaná doprava
„Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo.“ Lenže to, že odstavíte svoje vozidlo čo najbližšie k okraju vozovky ešte nie je všetko. Taktiež stať z citovaného zákona (zákon 8/2009 Z. z. o cestnej premávke) ďalej hovorí, že „Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy, a pri zastavení najmenej 3 m pre oba smery jazdy.“ Preto chceme upozorniť vodičov, aby túto povinnosť rešpektovali a dodržiavali, pretože výhovorka, že „ja tu stojím už 5 rokov a nikomu to nevadilo“, je neakceptovateľná. Vodiči, ktorí nebudú dodržiavať tento predpis, budú hliadkami OcP riešení v zmysle zákona.
Záchrana
Nezvyčajný prípad riešila hliadka OcP, ktorá počas hliadkovania pri oddelení OcP spozorovala ženu ležiacu na lavičke. Dvojčlenná hliadka okamžite pristúpila k osobe a zistila, že osoba akurát rodí bábätko. Jeden z príslušníkov rodiacej matke pomáhal, a druhý medzitým cez tiesňovú linku kontaktoval RZP. Nakoľko novorodenec po pôrode nejavil známky života, jeden z príslušníkov v súčinnosti s operačným z tiesňovej linky začal bábätko oživovať. Krátko na to sa na miesto dostavila RZP, ktorá situáciu prevzala a matku s novorodencom previezla do nemocnice.
Zločin
O tom, že niektoré informácie nám nie sú ľahostajné, svedčí aj prípad, kedy matka maloletej osoby prehlasovala v našej obci, že jej dcéra, ktorá nie je v jej opatere, je mŕtva. OcP začali tieto informácie zaujímať, nakoľko sme mali vedomosť, že to nie je pravda. V rámci šetrenia sa zistilo, že tieto informácie neboli pravdivé, a preto OcP oznámila vec orgánu činnom v trestnom konaní, ktorý vydal uznesenie, že sa matka dopustila zločinu odloženia dieťaťa.
Kamery zaznamenali
Kamerový systém v obci už niekoľkokrát pomohol hliadkam OcP pri objasňovaní priestupkov, ale aj štátnej polícii pri objasňovaní trestných činov alebo dopravných nehôd. Tých kamier nemáme veľa, no aj to málo vie pomôcť. Len pre zaujímavosť, vďaka kamerám sa podarilo spozorovať páchateľa, ktorý odcudzil mobilný telefón, páchateľa, ktorý podpálil smetné nádoby, osobu, ktorá jazdila na koni po chodníku, vodičov, ktorí nerešpektovali dopravné značenia, ale aj neprispôsobivé osoby, vďaka čomu vedeli hliadky ihneď zakročiť. Veríme, že vypracovaním rôznych projektov docielime, aby sa kamerový systém v obci čoraz viac rozšíril a ďalej pomáhal pri udržiavaní verejného poriadku v obci.
Chráň si svoje
Milí občania, už niekoľkokrát sme Vás informovali o možnosti pripojenia svojho majetku na pult centrálnej ochrany, čím predídete vykradnutiu svojich domov či bytov, kancelárií, obchodov alebo skladov. Touto cestou Vás chceme informovať, že spolupracujeme s firmou, ktorá sa zaoberá aj zabezpečovacími systémami, a je tu možnosť pripojiť sa na pult už od základov. Je to efektívnejšie, výhodnejšie pre obidve strany, menej finančne náročnejšie a hlavne bez komplikácií. Všetky podrobné informácie o pripojení na PCO a aj kontaktný formulár nájdete aj na novej webovej stránke OcP (www.obecnapolicia.sk).
10. výročie založenia OcP
V roku 2008 na svojom zasadnutí obecné zastupiteľstvo v zložení z 11 poslancov: JUDr. Bečica Stanislav, Ing. Biskupič Matej, Mgr. Buzgovičová Katarína, Černayová Helena, Jurčová Božena, Káčer Miroslav, Kolarovič Marek, Kúty Milan, Mgr. Pipíšková Iva, Švardová Darina a Švrček Vladimír schválilo nadpolovičnou väčšinou zriadenie Obecnej polície Bernolákovo, ktorá začala fungovať 01. mája 2008 a stala sa neoddeliteľnou súčasťou života v obci Bernolákovo. Práve pri tejto príležitosti sa dňa 25. mája 2018 uskutočnila oslava desiateho výročia založenia OcP. Touto cestou sa chceme poďakovať Vám, občanom, za dlhoročnú dôveru a spoluprácu pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci. Ďakujeme.
Ing. Marek Danko
Obecná polícia
⋘... Bernolák 1/2018 Bernolák 3/2018 ...⪢