×
Táto webstránka používa súbory cookies, pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s uložením cookies vo svojom prehliadači.

Dnes je  28. september 2021, utorok

capica

Vítajte na stránke

OBECNEJ POLÍCIE

0918 88 22 22

kontakt
⩟
ODPORÚČAME

seniangel

pco

Časopis BERNOLÁK 3/2018 - z rubriky "Pod lupou"

Činnosť obecnej polície za druhý štvrťrok
V rámci letného obdobia a letných prázdnin hliadky riešili 413 udalostí. V porovnaní s minuloročným obdobím je tento stav takmer rovnaký. Za posledné obdobie boli hliadky OcP častokrát privolané k spaľovaniu biologického odpadu a vypaľovaniu trávy. Letné obdobie prináša čoraz väčšie horúčavy a spaľovanie akéhokoľvek odpadu je obzvlášť nebezpečné. Páchateľov, ktorí spaľovali konáre a kríky, prípadne iný biologický odpad, príslušníci OcP riešili na mieste v blokovom konaní. Tieto osoby sa dopustili porušenia VZN obce Bernolákovo č. 3/2016, ktoré hovorí o zákaze spaľovať biologicky rozložiteľný odpad. Pitný režim a častejšie dopĺňanie tekutín je v letnom období dôležité. No niektorí ľudia pojali príjem tekutín trošku z iného hľadiska a namiesto vody konzumovali vo väčšom množstve alkohol. Práve v tomto období boli hliadky OcP privolané k osobám ležiacim na uliciach, ktoré boli zranené a musela ich ošetriť rýchla zdravotná pomoc. Tieto osoby hliadky OcP častokrát spozorovali aj pri pravidelných kontrolách okolia pohostinských zariadení. V iných prípadoch boli hliadky OcP privolané k týmto zariadeniam, kde podgurážené osoby riešili svoje spory ruvačkou. Niektoré situácie museli byť riešené v súčinnosti s OO PZ Bernolákovo. Pri alkohole ešte ostaneme. Nakoľko alkohol prináša u niektorých osôb zvyšovanie agresivity a tieto osoby nevedia, ako so zmenou nálady bojovať, tak začnú ničiť všetko, čo je naokolo. Práve takúto situáciu zažili príslušníci OcP, ktorí boli privolaní k poškodenému vozidlu. Po príchode na miesto zistili páchateľa skutku, ktorý bol pod vplyvom alkoholu, a takýmto spôsobom si vybíjal svoju agresiu. Následne bol odovzdaný do rúk štátnej polície. Letné prázdniny sú spojené s posedávaním mladistvých osôb, ktoré trávia chvíle do neskorých nočných hodín v centre obce. V niektorých prípadoch boli tieto osoby hliadkou OcP spozorované, ako si tieto chvíle skracovali rozbíjaním sklenených fliaš, poškodzovaním smetných nádob a lavičiek, a v neposlednom rade znečisťovaním verejného priestranstva. Vo všetkých zistených porušeniach zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch boli osoby riešené príslušníkmi OcP ihneď na mieste. Hlavne víkendy počas letného obdobia zamestnali hliadky OcP, ktoré boli privolávané na časté rušenie nočného kľudu. V príjemných letných večeroch občania grilujú, oslavujú a sedia na terasách do neskorých nočných hodín, čím rušia svojich susedov. Vo väčšine evidovaných prípadov bolo postačujúce upozornenie a zjednaná náprava ihneď na mieste. V iných prípadoch, kde nebola povolená hudobná produkcia, boli osoby riešené príslušníkmi OcP v zmysle § 47 ods. 1 písm. b) zákona 372/1990 Z. z. o priestupkoch.
Problémy s odpadom
Milí občania, odpad patrí do kontajnera, nie mimo neho. Hliadky OcP evidujú veľké množstvo komunálneho odpadu uloženého voľne alebo vo vreciach a umiestneného vedľa kontajnerov na separovaný odpad. Chceme Vás upozorniť, že odpad uložiť mimo kontajnerov je protizákonné. Z toho dôvodu budú hliadky OcP pravidelnejšie monitorovať okolia týchto kontajnerových stojísk, a akékoľvek protizákonné uloženie alebo ponechanie odpadu mimo miesta na to určené budú príslušníci OcP riešiť v zmysle zákona.
Kradnuté bicykle
Žiadame občanov, aby si zabezpečili svoje hnuteľné veci natoľko, aby sa predišlo ich krádežiam. Hliadky OcP evidujú zvýšený počet krádeží, hlavne bicyklov, či už z verejne prístupných objektov alebo súkromných pozemkov. V niektorých prípadoch boli riadne uzamknuté, no ani to neodradilo páchateľov, aby poškodili zámok a bicykel odcudzili. V iných prípadoch neboli bicykle vôbec uzamknuté, ani iným spôsobom zabezpečené. V súčasnosti existujú rôzne formy zabezpečenia nielen bicyklov, ale akéhokoľvek majetku. Už pred rokom sme vás informovali o možnosti napojenia vášho bicykla na databázu centrálneho registra bicyklov, ktorý slúži na prevenciu proti ich krádeži. V prípade záujmu o napojenie sa na databázu kontaktujte OcP.
Straty a nálezy
Opäť sa prihovárame k občanom, ktorí stratili svoje osobné veci (mobily, bicykle, športové náčinie, kľúče a pod.), a neinformovali sa na oddelení OcP, aby tak urobili. Možno sa práve vaše veci nachádzajú u nás na oddelení, stačí sa len informovať na tel. čísle 0918 88 22 22. Ďalej žiadame občanov, aby zodpovedne pristupovali k výberom hotovosti z bankomatov, nakoľko podľa našich zistení už viacero nepozorných osôb prišlo o svoje peniaze pri výbere z bankomatov v obci.
Príprava je realitou
V predchádzajúcom článku sme vás informovali o príprave novej webovej stránky obecnej polície. Touto cestou vám chceme predstaviť našu webovú stránku, ktorá už oficiálne existuje a funguje. Preto neváhajte a navštívte našu webovú stránku www.obecnapolicia.sk. Dočítate sa tu všetko potrebné týkajúce sa našej zložky, ale aj iné dôležité informácie.
spracoval Ing. Marek Danko
⋘... Bernolák 2/2018 Bernolák 4/2018 ...⪢