×
Táto webstránka používa súbory cookies, pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s uložením cookies vo svojom prehliadači.

Dnes je  28. september 2021, utorok

capica

Vítajte na stránke

OBECNEJ POLÍCIE

0918 88 22 22

kontakt
⩟
ODPORÚČAME

seniangel

pco

Časopis BERNOLÁK 1/2019 - z rubriky "Pod lupou"

Rok 2019
Do nového roku sme spolu vstúpili pomerne kľudnou atmosférou. Počas Silvestrovskej noci a Novoročného rána hliadky evidovali len pár oznamov, ktoré neboli ničím obzvlášť závažné. Preto dúfame, že sa môžeme držať porekadla „Ako na Nový rok, tak po celý rok“ a veríme, že práve tento ďalší rok bude pre nás všetkých úspešnejší a z pohľadu porušovania verejného poriadku pokojnejší.
Činnosť v prvom štvrťroku
Hliadky OcP v prvom štvrťroku boli v piatich prípadoch privolané hlavne k podguráženým osobám, ktorých správanie dospelo vo väčšine prípadov až k ruvačkám. Ďalej boli hliadky OcP privolané v štyroch prípadoch k rušeniu nočného kľudu, v siedmich prípadoch asistovali štátnej polícii, v troch prípadoch boli hliadky OcP privolané k dopravným nehodám, dvakrát k požiarom obytných zariadení, 47-krát k vozidlám, ktorých vodiči sa dopustili priestupku a v neposlednom rade boli hliadky privolané 15-krát k túlavým psom.
Obecná polícia na webe
V predchádzajúcich číslach časopisu sme Vás informovali o našej oficiálnej webovej stránke www.obecnapolicia.sk, kde nájdete potrebné informácie nielen o obecnej polícii, ale aj o aktuálnych udalostiach v obci. Mesačne evidujeme návštevnosť na našej stránke za hranicou 500 prezretí. Webová stránka je pravidelne aktualizovaná o nové správy, oznamy, galériu a straty zvierat alebo vecí. Pre lepšie sledovanie našej webovej stránky sme si pre Vás pripravili aplikáciu OPSR, pomocou ktorej máte aktuálne informácie o Obecnej polícii priamo poruke. Aplikácia je momentálne dostupná pre užívateľov mobilných telefónov s operačným systémom Android. V mesiaci marec 2019 plánujeme spustiť aplikáciu aj pre užívateľov mobilných telefónov s operačným systémom iOS. Budeme radi, keď si našu aplikáciu stiahnete, aby sa čo najviac našich obyvateľov dostalo k aktuálnym udalostiam v obci.
SeniAngel
V minulých číslach sme Vás informovali aj o službe bezpečnostného SOS tlačidla „SeniAngel“, ktoré slúži na privolanie pomoci osobám, ktoré ju nevyhnutne potrebujú. Náš projekt začal tým, že obec poskytla tieto záchranné tlačidlá hlavne seniorom. V súčasnosti našu službu SOS tlačidla začínajú využívať aj podnikatelia, ktorí sa rozhodli chrániť pomocou tohto bezpečnostného tlačidla. V prípade záujmu o SOS tlačidlo pre svoje deti, seniorov, zamestnancov alebo firmu môžete zadať objednávku prostredníctvom už spomínanej webovej stránky (www.obecnapolicia.sk), prípadne priamo kontaktovať Obecnú políciu.
Nájdené psy
Hliadky Obecnej polície sa čoraz viac stretávajú s oznamami ohľadom voľného pohybu psov. Vo väčšine prípadov sú psy začipované, a tak je jednoduché vyrozumieť majiteľa, aby si svojho chlpáča odviedol domov. No v niektorých prípadoch nie je možné zistiť majiteľa túlavého psa a v tomto prípade musí byť psík odchytený a umiestnený u zmluvného veterinára. Vo väčšine týchto prípadov, sa nepodarí zistiť majiteľa psa a pes ostáva u veterinára niekoľko dní až mesiacov, kým sa nenájde nový majiteľ. Preto Vás chceme touto cestou požiadať, ak by mal niekto záujem o nového spoločníka, kontaktujte Obecnú políciu, prípadne navštívte už spomínanú webovú stránku (www.obecnapolicia.sk), kde v rubrike straty a nálezy nájdete fotky našich tulákov. Ďakujeme.
Parkovanie na chodníkoch
Nakoľko sa obec čoraz viac rozrastá, pribúdajú obyvatelia a vodiči, ktorí svojim nedisciplinovaným parkovaním zaberajú verejné zelene, chodníky a cestné komunikácie. V súčasnosti sú hliadky OcP zamerané na ulice, kde vozidlá stoja na chodníkoch a týmto svojim konaním porušujú § 25 ods. 1 písm. q) Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Za uplynulé obdobie hliadky OcP riešili uvedené porušenie v 21 prípadoch.
Cyklisti na chodníkoch
Bezpečnosť chodcov je pre nás veľmi dôležitá. Na bezpečnosť chodcov na chodníkoch sme boli upozornení na obecnom zastupiteľstve vzhľadom na situácie, kedy cyklisti ohrozujú chodcov svojou jazdou po chodníkoch. Preto upozorňujeme občanov, že podľa § 52 Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke je používanie chodníka iným účastníkom cestnej premávky než chodcom zakázané! Hliadky OcP zvýšia svoju činnosť hlavne v centre obce, kde sa zamerajú na porušenie uvedeného zákona.
Pripravujeme
Takmer v každom našom článku Vás informujeme o nejakej novinke, ktorú pripravujeme. Tentokrát, resp. cieľom tohto roku je posilniť naše rady o služobného psa. V súčasnosti sa vybavujú priestory, kde bude kynológia Obecnej polície slúžiť a kde bude mať náš štvornohý pomocník svoje vlastné zázemie. Našim cieľom je využiť novú posilu na rôzne akcie, ako sú Dni obce, hody ale aj bežné víkendové akcie, a najmä pri hliadkovaní v nočných hodinách.
Spracoval Ing. Marek Danko
Obecná polícia
⋘... Bernolák 4/2018 Bernolák 2/2019 ...⪢