×
Táto webstránka používa súbory cookies, pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s uložením cookies vo svojom prehliadači.

Dnes je  31. marec 2020, utorok

capica

Vítajte na stránke

OBECNEJ POLÍCIE

0918 88 22 22

kontakt
⩟
ODPORÚČAME

seniangel

pco

Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti

Práva a povinnosti Obecnej polície
Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti
  1. Príslušník obecnej polície je oprávnený vyzvať osobu
    1. pristihnutú pri spáchaní priestupku,
    2. od ktorej je požadované vysvetlenie podľa § 10 ods. 1, alebo ak ide o hľadanú osobu, aby preukázala svoju totožnosť; osoba je povinná výzve vyhovieť.
  2. Ak odmietne osoba uvedená v odseku 1 preukázať svoju totožnosť alebo ak ju nemôže preukázať ani po predchádzajúcom poskytnutí potrebnej súčinnosti na preukázanie svojej totožnosti, je príslušník obecnej polície oprávnený predviesť takúto osobu na útvar obecnej polície za účelom zistenia jej totožnosti.
  3. Ak osoba pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s ním preukáže svoju príslušnosť podľa osobitného predpisu, odsek 2 sa nepoužije.“.

bannerApp