×
Táto webstránka používa súbory cookies, pokračovaním v prehliadaní súhlasíte s uložením cookies vo svojom prehliadači.

Dnes je  27. október 2021, streda

capica

Vítajte na stránke

OBECNEJ POLÍCIE

0918 88 22 22

kontakt
⩟
ODPORÚČAME

seniangel

pco

Časopis BERNOLÁK 4/2018 - z rubriky "Pod lupou"

MOBILNÁ APLIKÁCIA OPSR
Obecná polícia Bernolákovo ako prvá na Slovensku, začala využívať mobilnú aplikáciu, v ktorej sa dozviete všetky informácie ohľadom OcP. Vďaka našej aplikácii, máte všetky aktuálne informácie poruke, práve vo vašom smartfóne. Mobilnú aplikáciu k stiahnutiu nájdete aj na našej webovej stránke: www.obecnapolicia.sk.
Posledný štvrťrok
Ani v poslednom štvrťroku hliadky Obecnej polície nezaháľali. Boli privolávané k ležiacim osobám, ktoré vo väčšine prípadov boli ovplyvnené alkoholom, k rušeniu nočného kľudu hlavne z pohostinských zariadení, ale aj súkromných osláv, k susedským sporom, dopravným priestupkom a k rôznemu inému porušovaniu verejného poriadku. Nakoľko sa obec čoraz viac rozrastá, rastie aj počet udalostí. Len pre porovnanie s minulým rokom vás môžeme informovať, že nárast udalostí za celý rok stúpol o 10 % a to z 2 000 evidovaných udalostí na cca. 2 200 udalostí. Máme za to, že aj táto malá štatistika svedčí o tom, že občania vedia častejšie osloviť obecnú políciu.
Útok na policajta
Posledný štvrťrok v našej zložke priniesol aj nepríjemnú situáciu, kedy bol počas výkonu služby napadnutý jeden z príslušníkov OcP, ktorého zranenia si vyžadovali lekárske ošetrenie a následný prevoz do nemocnice. Útok na verejného činiteľa nastal vtedy, keď príslušník obecnej polície požadoval predloženie dokladu totožnosti od páchateľa podozrivého z priestupku. Aj táto situácia je dôkazom toho, že povolanie policajta je nebezpečné a môže dôjsť pri výkone povolania kedykoľvek k ohrozeniu života a zdravia.
Z priestupku na trestný čin
Hliadka OcP si počas hliadkovania v neskorých nočných hodinách všimla, ako osobné motorové vozidlo zišlo mimo cestnú komunikáciu na verejnú zeleň. Hliadka za účelom riešenia priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pristúpila k vozidlu, pričom si všimla že osádka vozidla je zjavne ovplyvnená alkoholom. Nakoľko vznikla dôvodná obava, že osoba, ktorá viedla motorové vozidlo sa dopustila trestného činu, bola na miesto privolaná hliadka štátnej polície, ktorá vykonala u vodiča dychovú skúšku s pozitívnym výsledkom. Následne táto udalosť mala dohru na obvodnom oddelení PZ v Bernolákove.
Nedajte sa oklamať!
Upozorňujeme občanov, hlavne seniorov aby sa nedali oklamať podozrivými osobami, ktoré ponúkajú rôzne práce v záhradách, alebo poskytujú rôzne služby, prípadne predávajú výrobky, ktoré nemusia byť kvalitné. O tejto udalosti svedčí aj jeden z mnohých prípadov, kedy si hliadka OcP všimla v jednom z rodinných dvorov, ako sa okolo starších obyvateľov domu zhromaždila väčšia skupina občanov. Tejto udalosti predchádzala situácia, kedy asi traja zo skupiny osôb prisľúbili opravu chodníka u starších osôb, za dohodnutú sumu. V ten istý deň, prišli na miesto ďalšie osoby, ktoré sa začali seniorom vyhrážať a požadovali väčšiu sumu aj napriek tomu, že chodník nedorobili. Našťastie, si túto situáciu počas výkonu služby všimla hliadka obecnej polície, ktorej príslušník zakročil a situáciu začal riešiť.
Krádeže bicyklov
Mnohí občania na oddelení OcP podávajú oznámenia ohľadom krádeže bicyklov. V poslednej dobe začali v našej obci miznúť bicykle, hlavne z verejne prístupných miest, ale aj súkromných pozemkov. Preto upozorňujeme a zároveň žiadame občanov, aby si svoj majetok poriadne zabezpečili proti krádeži. V mnohých prípadoch bol bicykel uzamknutý len o koleso, alebo nebol uzamknutý vôbec. Takýto ľahostajný prístup vlastníka umožňuje zlodejom ľahšiu techniku pri odcudzení. Ďakujeme za porozumenie.
Najlepší priateľ človeka
V poslednej dobe hliadky OcP evidujú zvýšený počet voľne sa pohybujúcich psov v našej obci. Za posledný štvrťrok evidujeme 24 udalostí ohľadom voľného pohybu psa. Preto žiadame občanov, aby na svojich „miláčikov“ dávali pozor a zabránili ich voľnému pohybu. Opäť upozorňujeme občanov, že voľný pohyb psa mimo chovný priestor je priestupkom, za čo hrozí sankcia. Nehovoriac o tom, že niektoré psi vedia byť mimo chovný priestor agresívne a môžu zaútočiť na človeka. Túto tému ukončujeme výzvou pre občanov, aby svojich psov zaevidovali na OcÚ, ak tak doposiaľ neurobili, čím taktiež predídete sankcii, nakoľko zaevidovanie psa do evidencie je zo zákona povinné a porušenie tejto povinnosti je priestupkom, ktorý sú hliadky OcP oprávnené prejednať na mieste. Na druhej strane evidencia vašich chlpáčov pomáha príslušníkom OcP pri zistení majiteľa túlavého psa. Preto ani túto povinnosť neberte na ľahkú váhu.
Dopravné značky
Príslušníci OcP vo svojich okrskoch evidujú čoraz častejšie poškodenie, premiestnenie alebo odcudzenie dopravného značenia. Vo väčšine prípadov sú tieto dopravné značky poškodené v lokalitách, v ktorých momentálne rastie výstavba nehnuteľností. Chceme vyzvať občanov/osoby, ktoré manipulujú s týmito značkami bez povolenia, aby upustili od protiprávneho konania, nakoľko podľa cestného zákona je zmenenie, pozmenenie, premiestnenie, odstránenie, poškodenie, či zničenie dopravných značiek priestupkom a obec môže uložiť za tento skutok páchateľovi sankciu.
Dušičky
Hliadky OcP ako po každý rok, aj tohto roku zabezpečovali verejný poriadok v okolí cintorína počas Sviatku všetkých svätých a okrem iného usmerňovali aj dopravu na okolitých parkoviskách. Sú to sviatky pokoja, ktoré možno aj vďaka našej prítomnosti prebehli v pokoji a bez vážnejších incidentov. Ako ste si mohli všimnúť, dopravná situácia počas týchto sviatkov je čoraz viac komplikovanejšia, nakoľko z roka na rok pribúda návštevníkov cintorína, ktorí prichádzajú na miesto svojimi autami a parkovacie miesta sú kapacitne nepostačujúce. Z toho dôvodu, chceme do budúcnosti požiadať občanov, aby počas týchto sviatkov ale aj iných udalostí boli voči sebe ohľaduplní a využívali aj okolité parkovacie miesta, nielen tie pri cintoríne. Ďakujeme.
Vinšujeme vám
Tak ďalší rok je úspešne za nami a aj pri tejto príležitosti sa vám chceme poďakovať za prejavenú priazeň. Dôvera občanov je pre nás najdôležitejšie a preto veríme, že si túto dôveru naďalej u vás uchováme dobrým prístupom k práci. Dúfame, že aj naďalej budeme pre obec a občanov prínosom a budete sa na nás môcť obrátiť s akýmkoľvek problémom. Nakoniec vám v mene celej Obecnej polície chceme zaželať príjemné prežitie vianočných sviatkov a spoločný pozitívny vstup do nového roka. S pozdravom Obecná polícia Bernolákovo.
Spracoval Ing. Marek Danko
Obecná polícia
⋘... Bernolák 3/2018 Bernolák 1/2019 ...⪢